LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētdienas skolas izbraukums 2008

Svētdienas skolas izbraukums uz Cīrulīšiem Kalvenē.