LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Uzreiz jāsaka, ka uzrakstīt šo liecību nebija viegli, bet Gars pamudināja – vajag! Droši vien tāpēc, lai dziedinātu mani arī no lepnības un iedomības. Esmu par to jau liecinājis Vīru vakarā un dažiem draudzē, bet sapratu, ka šī ir tā vieta, kur ar to varētu dalīties par iedrošinājumu un stiprinājumu vēl kādam. Neskatoties uz to, […]

Mūsu meita ir dzimusi 26. septembrī. Dienā, kad viņa piedzima, spīdēja saule. Kopš šī notikuma pagājuši nu jau deviņi gadi. Un nav nekāds brīnums, ka katru gadu dzimšanas diena tiek gaidīta ar milzīgu nepacietību. Tajā tiek uzaicinātas draudzenes un notiek brīnišķīgas svinības. Un, jo vecāks cilvēks kļūst, jo šī vēlme kļūst spēcīgāka. Esam pārliecinājušies, ka […]

Mani sauc Māris Breidaks un es labprāt padalītos savā atgriešanās liecībā par to cik spēcīgs un varens ir Dieva vārds! Tas bija 1994.gads, kad mani kā jaunkareivi iesauca, Latvijas armijā, es biju 18 gadus jauns. Tajā laikā armijā bija ļoti lielas grūtības- ņirgāšanās, ārpus reglamenta attiecības un pie šādiem apstākļiem, kad faktiski iepriekš nebiju ar […]

Tā bija tāda pati svētdiena pirms nu jau gadiem pieciem, kā daudzas, kad pēc laukos pavadītajām brīvdienām visa ģimene atgriezāmies atpakaļ galvaspilsētā. Kā parasti centāmies izbraukt vēl ar gaismu, bet beigās mūs jau pavadīja viegla krēsla, kas drīz pārvērtās rudenīgā tumsā. Bija 26. oktobra vakars. 26. datums mūsu ģimenē izrādījies zīmīgs: decembrī šajā dienā salaulājāmies, […]

Nejauši es izdarīju kaut ko tādu, par ko tagad laipni teiktu: „Tā vis labāk nedariet!” Un proti: braucot uz Rīgu, pa ceļam apstājoties un uz mirkli izkāpjot svaigā gaisā, mašīnas durvīs ievēru kreisās rokas radītājpirkstu. Tas bija viens mazs brītiņš, kad – blaukš! – durvis spēji aizcirtās un pirksts neganti sāpēja. Ai! Varu droši apgalvot, […]