LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Diakonijas centrs

Tūristu iela 1

Centra vadītāja Signe Edele
T. +371 220 46 163