LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kristības, Laulības …

Lapa ir izstrādes stadijā !

‍Par Kristībām, Iesvētībām, Laulībām, Bērēm, u.c. lūdzu kontaktējiet ar mūsu draudzes mācītāju Gunti Apriķi – 26597827. Paldies!