LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskola 2009./2010.mācību gadā Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskolā mācās 60 bērni. 48 bērni apmeklē nodarbības Saldū, 12 – Brocēnos. Saldū nodarbības notiek piektdienās plkst. 17:30Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolas ēkā, Svētā Jāņa draudzes svētdienskolas telpās. Brocēnos – trešdienās plkst. 18 00 bērnudārza „Mūsmājas” telpās. Saldū svētdienskolas bērni […]

Kā mēs Ziemassvētkos ludziņu uzvedām Darbojas: Svētdienas skolas bērni: Anna, Laura P., Laura K., Elīze, Elza, Samanta, Evita, Kristīne, Krista Elizabete, Krista Betija, Renāte, Sofija, Annija, Elīza, Juris K., Juris B., Artūrs, Andrejs, Mārtiņš, Edgars, Renārs, Normunds un viņa mazā māsa Svētdienas skolas skolotāji: Baiba, Gita, Elīna, Gatis, Silvija, Santa Sv. Jāņa draudzes locekļi: Valdis, […]