Svētdienas skola

Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskola 2009./2010.mācību gadā Saldus …

Ziemassvētku ludziņa

Kā mēs Ziemassvētkos ludziņu uzvedām Darbojas: Svētdienas skolas bērni: Anna, …