LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Bībeles stundas

Trešdienās 19:00 Draudzes nama telpās, Tūristu ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālināti Zoom platformā. Par pieslēgšanās iespējām interesēties pie Prāvesta Gunta Apriķa

Lai Dievs svētī!