LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Bībeles stundas

Līdz turpmākajiem valdības lēmumiem par pulcēšanās ierobežojumu atcelšanu, Bībeli jāstudē mājās. Visu neskaidrību un “nesaprotamo vietu” gadījumos, vienmēr drīkst jautāt padomu mūsu mācītājam Guntim.

…meklējiet, tad jūs atradīsit… Lūk. 11:9

https://bibele.lv/

Lai Dievs svētī!