Bībeles stundas

CETURTDIENĀS 16:00 SVĒTDIENASSKOLAS TELPĀS LIELĀ IELĀ 26;