LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Krusta ceļš 2009

Kā katru gadu Lieldienās kopā ar pārējām mūsu pilsētas draudzēm dodamies Krusta ceļā pa Saldus centrālajām ielām.