LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Alfa 2009 noslēgums

Mēs zinām vienīgo izeju un esam gatavi to parādīt arī citiem.