LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Lūgšanu nakts 2009.

Kārtējā Lūgšanu nakts mūsu draudzē. Šoreiz dienu pirms Otrās adventes. Neteiksim, ka Dievnams bija pārpildīts, bet tie, kuri ieradās (kaut uz brīdi), sajuta lielu prieku, gandarījumu un Dieva žēlastības pieskārienu. Nobeigumā dievkaplojums ar Svētā vakarēdiena stiprinājumu pēc kura noguruši, bet Laimīgi, pārsvarā klusēdami visi sēdēja draudzes sadraudzībā.