LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētdienas skolas ludziņa Trešajos Ziemassvētkos

Svētdienas skolas luga “Dzimšanas diena” Dievnamā un sekojošā skolas eglīte Draudzes telpās