LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Jubilāru vakars

Laiku pa laikam draudzē jubilāri satiekas draudzīgos vakaros, lai kopīgi nosvinētu jubilejas.