LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kristības un Iesvētības Esto mihi

Mūsu draudze kļūst bagātāka.