LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Sievu vakars

Pirmais sievu vakars pēc “simt gadu” pārtraukuma.