LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani. Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, […]

Filma „Faith Like Potatoes” jeb „Ticība kā kartupeļi” ir pēc patiesa stāsta veidota, ļoti iedrošinoša un iedvesmojoša filma par kādu vīru (Angus Buchan) un viņa iepazīšanos ar Dievu. Tā izmaina gan viņa dzīvi un raksturu, gan attieksmi pret cilvēkiem utt. Filmas darbība norisinās Āfrikā un stāsta par Angusa ģimeni. Angus ir skotu izcelsmes lauksaimnieks, kurš […]

Arī mūsu draudze izmantoja iespēju atvest draugu pie Jēzus Cerības festivāla ietvaros.

Saldus Sv. Jāņa draudzes atjaunotā dievnama 110 gadu jubilejas svētku pasākumi 27., 28. un29. augustā – ar svinīgo svētku dievkalpojumu un Diecēzes Bīskapa piedalīšanos.

Pirms jubilejas tika nomazgāti pat tie logi, kuri “parasti” netiek pie mirdzuma un spodrības.

Kā teica mūsu saimnieks Aivars, skatoties no Liepājas Trīsvienības baznīcas jumta – skat, pāri jūrai var Zviedriju redzēt! Pārējiem gan likās, ka uz to pusi bija ezers un varēja redzēt Grobiņu 🙂