LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Jāņa Bitāna lekcija “Svētīšana” Draudzes namā.

Pirmais sievu vakars pēc “simt gadu” pārtraukuma.

14 stacijas kopā ar Jēzus krustu uz kura bija (ir) visi mūsu grēki. Paldies Viņam par šo notikumu!

Laiku pa laikam draudzē jubilāri satiekas draudzīgos vakaros, lai kopīgi nosvinētu jubilejas.