LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

“Miers lai jums un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus! Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu Viņa neiznīcīgajā godībā!” Ar šādiem vārdiem apustulis Pāvils sveicina ticīgos Efesas pilsētā (Ef 6:23-24).

Uzreiz jāsaka, ka uzrakstīt šo liecību nebija viegli, bet Gars pamudināja – vajag! Droši vien tāpēc, lai dziedinātu mani arī no lepnības un iedomības. Esmu par to jau liecinājis Vīru vakarā un dažiem draudzē, bet sapratu, ka šī ir tā vieta, kur ar to varētu dalīties par iedrošinājumu un stiprinājumu vēl kādam. Neskatoties uz to, […]

Mācītāja Gundara Ceipes monogrāfijas “Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918.-1940.”grāmatas atklāšanas svētki un autora lekcija ” Divi ceļi latviešu vēsturē”

Lai arī “pēc tradīcijas” otrajā Adventē mūsu Dievnams parasti ar prieku sagaidīja un uzņēma Arhibīskapu Jāni Vanagu, šogad, pēc saspringtās Sinodes, Arhibīskapam vajadzēja atpūsties, tāpēc svinējām paši. Pēc Dievkalpojuma bija zirņi ar speķi, dažādi našķi, sadraudzība un atmiņas par Dievnama jubileju vasarā. Skaistas Ziemassvētku melodijas dziedāja Saldus draugs un vairākkārtējs viesis no ASV – Deivids […]

No 5. – 7. novembrim Rīgā, Arēnā Rīga notiks līdz šim vērienīgākais evaņģēlizācijas pasākums – Cerības festivāls. Tā mērķis ir līdzdalīt pēc iespējas lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju – neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālā statusa, ticības vai politiskās pārliecības – uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību.