LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Mēs zinām vienīgo izeju un esam gatavi to parādīt arī citiem.

Kā katru gadu Lieldienās kopā ar pārējām mūsu pilsētas draudzēm dodamies Krusta ceļā pa Saldus centrālajām ielām.

Čigānu slavēšanas grupas “Drom ku Dēl” koncerts mūsu baznīcā.