LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Arī mūsu draudze izmantoja iespēju atvest draugu pie Jēzus Cerības festivāla ietvaros.

Saldus Sv. Jāņa draudzes atjaunotā dievnama 110 gadu jubilejas svētku pasākumi 27., 28. un29. augustā – ar svinīgo svētku dievkalpojumu un Diecēzes Bīskapa piedalīšanos.

Pirms jubilejas tika nomazgāti pat tie logi, kuri “parasti” netiek pie mirdzuma un spodrības.

Kā teica mūsu saimnieks Aivars, skatoties no Liepājas Trīsvienības baznīcas jumta – skat, pāri jūrai var Zviedriju redzēt! Pārējiem gan likās, ka uz to pusi bija ezers un varēja redzēt Grobiņu 🙂

Jāņa Bitāna lekcija “Svētīšana” Draudzes namā.

Pirmais sievu vakars pēc “simt gadu” pārtraukuma.