LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

14 stacijas kopā ar Jēzus krustu uz kura bija (ir) visi mūsu grēki. Paldies Viņam par šo notikumu!

Laiku pa laikam draudzē jubilāri satiekas draudzīgos vakaros, lai kopīgi nosvinētu jubilejas.

Kā jau katra mēneša pēdējā piektdienā, draudzes namā notiek kārtējais Vīru vakars.