LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Čigānu slavēšanas grupas “Drom ku Dēl” koncerts mūsu baznīcā.