LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Draudzes Ziemassvētki 2008

Ziemassvētki draudzes namā.