LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Ejiet un Dariet! 2009

Mūsu brauciens uz Baznīcas dienām 2009. Valmierā.