LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Otrā advente ar Arhibīskapu

Pēc senas tradīcijas Jānis Vanags otrajā adventē atkal ir mūsu baznīcā.