LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētbrīdis Lutriņu pansionātā “Ābeles”

Mācītājs ar draudzes jauniešiem dodas pie pansionāta “Ābele” iemītniekiem ar Svētbrīdi, muzikālu priekšnesumu un nelielām dāvaniņām.