LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kārtējais Vīru vakars

Kā jau katra mēneša pēdējā piektdienā, draudzes namā notiek kārtējais Vīru vakars.