LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Mūsu mācītājam Robertam Akmentiņam 100.

Svētki “pa kluso”! 🙂