LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Izglītība

Jāņa Bitāna lekcija “Svētīšana” Draudzes namā.