LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Krusta ceļš 2010

14 stacijas kopā ar Jēzus krustu uz kura bija (ir) visi mūsu grēki. Paldies Viņam par šo notikumu!