LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Ekskursija

Kā teica mūsu saimnieks Aivars, skatoties no Liepājas Trīsvienības baznīcas jumta – skat, pāri jūrai var Zviedriju redzēt! Pārējiem gan likās, ka uz to pusi bija ezers un varēja redzēt Grobiņu 🙂