LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Logu mazgāšana

Pirms jubilejas tika nomazgāti pat tie logi, kuri “parasti” netiek pie mirdzuma un spodrības.