LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Draudzes jubileja

Saldus Sv. Jāņa draudzes atjaunotā dievnama 110 gadu jubilejas svētku pasākumi 27., 28. un29. augustā – ar svinīgo svētku dievkalpojumu un Diecēzes Bīskapa piedalīšanos.