LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Cerības festivālā

Arī mūsu draudze izmantoja iespēju atvest draugu pie Jēzus Cerības festivāla ietvaros.