LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Filma: „Faith Like Potatoes” jeb „Ticība kā kartupeļi”

Filma „Faith Like Potatoes” jeb „Ticība kā kartupeļi” ir pēc patiesa stāsta veidota, ļoti iedrošinoša un iedvesmojoša filma par kādu vīru (Angus Buchan) un viņa iepazīšanos ar Dievu. Tā izmaina gan viņa dzīvi un raksturu, gan attieksmi pret cilvēkiem utt.

Filmas darbība norisinās Āfrikā un stāsta par Angusa ģimeni. Angus ir skotu izcelsmes lauksaimnieks, kurš politisku nemieru un rasistisku ierobežojumu dēļ nolemj atstāt savu saimniecību Zambijā, lai kopā ar ģimeni dotos labākas dzīves meklējumos uz D–Āfriku. Lai iedzīvotos jaunajā dzīves vietā, ģimenei nākas patiesi cīnīties. Izaicinājumi, grūtības un iekšējais nemiers drīz noved pie tā, ka Angusa dzīvē sāk valdīt dusmas, bailes un posts, kas, protams, negatīvi iespaido savstarpējās attiecības. Kad jaunā ģimene tiek uzaicināta uz misijas brokastīm vietējās draudzē, kāds vīrs uzaicina Angus arī uz baznīcu. Drīz Angusam iesākas jauna dzīve – dzīve kopā ar Dievu. Jo tieši Dievs viņam dāvā dzīvu ticību, kas palīdz izturēt dažādus pārbaudījumus. Šī uzticēšanās un paklausība, neskatoties uz apstākļiem, citu cilvēku skepsi vai izteiktiem komentāriem, Angusa dzīvē nes svētīgus un bagātīgus augļus. Viņš piedzīvo brīnumus un zīmes, kas apstiprina – Dievs ir uzticams un Sev uzticīgos neatstāj! Ne velti šis stāsts liek domāt: kāda ir mana ticība? Cik tālu es esmu gatava sekot un paklausīt Dievam? Cik daudz arī šodien Dievs var darīt caur viena (Viņam uzticama) cilvēka dzīvi? Dievs vēlas, lai par Viņu uzzina citi – cilvēki, kas Dievu vēl nepazīst. Vai es esmu gatavs, ka Dievs mani lieto – tā, kā Viņš to vēlas?
Marika Ivsiņa