LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Grāmatas atklāšanas svētki

Mācītāja Gundara Ceipes monogrāfijas “Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918.-1940.”grāmatas atklāšanas svētki un autora lekcija ” Divi ceļi latviešu vēsturē”