LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Otrā Advente (šoreiz bez Arhibīskapa)

Lai arī “pēc tradīcijas” otrajā Adventē mūsu Dievnams parasti ar prieku sagaidīja un uzņēma Arhibīskapu Jāni Vanagu, šogad, pēc saspringtās Sinodes, Arhibīskapam vajadzēja atpūsties, tāpēc svinējām paši. Pēc Dievkalpojuma bija zirņi ar speķi, dažādi našķi, sadraudzība un atmiņas par Dievnama jubileju vasarā. Skaistas Ziemassvētku melodijas dziedāja Saldus draugs un vairākkārtējs viesis no ASV – Deivids Maikls Karillo (David Michael Carrillo).