LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Kristības un iesvētības 2011.gada27. februārī.

Prieks Dievam un Eņģeļiem!