LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

14 Jēzus ciešanu stacijas Saldus ielās

14 Jēzus ciešanu stacijas Saldus ielās.