LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Konkordijas universitātes pasniedzēja Tima Ripšteina lekcija

8.marta vakarā draudzes nama telpās notika Konkordijas universitātes pasniedzēja Tima Ripšteina lekcija par “kopjūtera laikmeta”jaunatnes audzināšanu, kura bija kupli apmeklēta.