LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Pankūku pēcpusdiena pirms gavēņa.

6. martā pēc dievkalpojuma Edgars un Ņina bija noorganizējuši pankūku pēcpusdienu.