LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Viestura Pirro lekcija par Okultismu

Lekcija “Okultisms” rakstiskā veidā atrodama šajā mājas lapā, sadaļā “Atrastie dārgumi”