LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Filma “Finding A Family”

Filmas pamatā ir patiess stāsts par jaunekļa Alex Chivescu dzīvi. Alex ir apdāvināts jaunietis no Mičiganas, kuram patīk mācīties un kura sapnis ir pabeigt Hārvadas universitāti, kur doktora grādu ieguvusi arī viņa mamma Ileana. Ileana audzina dēlu viena. Viņu dzīves situācija krasi izmainās, kad Alex ir 10 gadu un mamma cieš autoavārijā, jo Ileana vairs nav spējīga par dēlu rūpēties. Pēc vairākiem nesekmīgiem sociālā dienesta meklējumiem, 17 gadu vecumā Alex pats uzsāk meklēšanu un atrod audžuvecākus, kas dzīvo viņa skolas tuvumā un ir gatavi pieņemt viņu savā ģimenē kā dēlu. Alex stāsts lika vairāk aizdomāties par šādām situācijām dzīvē, jo arī jauniešiem (padsmitgadniekiem) Latvijā ir grūti atrast audžuģimenes – cilvēkus, kas viņus pieņemtu un par viņiem rūpētos kā pašu bērniem. Lai Dievs dod mums saprast savu vietu / lomu šajās situācijās, jo tas ir Dieva aicinājums mums katram – palīdzēt un rūpēties par grūtdieņiem!