LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētdienas skola

Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskola

2009./2010.mācību gadā Saldus ev. lut. Svētā Jāņa draudzes svētdienskolā mācās 60 bērni.

48 bērni apmeklē nodarbības Saldū, 12 – Brocēnos.

Saldū nodarbības notiek piektdienās plkst. 17:30Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolas ēkā, Svētā Jāņa draudzes svētdienskolas telpās.
Brocēnos – trešdienās plkst. 18 00 bērnudārza „Mūsmājas” telpās.

Saldū svētdienskolas bērni ir sadalīti 3 grupās: jaunākie bērni (3 līdz 7 gadi), lielākie zēni (8 – 12 gadi) un lielākās meitenes (8 – 12 gadi).
Mazāko bērnu grupā ir 10 bērni, lielāko meiteņu grupā – 22 meitenes, lielāko zēnu grupā – 16 zēnu.

Svētdienskolā kalpo:

draudzes mācītājs Guntis Apriķis,
Elīna Apriķe (Svētdienskolas vadītāja),

Agra Kreišmane (skolotāja mazajiem bērniem),

(skolotāja lielākajām meitenēm),

Silvija Borisēviča (skolotāja lielākajām meitenēm),

(skolotājs lielākajiem zēniem),
(skolotāja),

Daina Sadretdinova un Ineta Spirģe (skolotājas Brocēnos).