LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Sveiciens Kristus Piedzimšanas Svētkos

Autore: Anna Dobele / 2022.