Ja nenāk miegs…

18:00 – Mācītāja Gunta Apriķa uzruna. Bībeles, dzejas un stāstu lasījumi, mūzika. 19:00 – Liecības un mūzika. 20:30 – Sadraudzība pie kafijas un tējas. 21:00 – Noskaņu koncerts ar ģitāras, kokles, flautas, vijoles un ērģeļu skaņām. 22:00 – …noskaņu sadraudzība. Paralēli visām aktivitātēm – iespēja uzkāpt baznīcas tornī, mākslas stūrītis, iespēja aprunāties ar mācītāju un draudzes locekļiem, tēja, kafija, uzkodas…

11.05.

Neklausiet jūs tāpēc saviem praviešiem un zīlniekiem, saviem sapņiem, saviem apvārdotājiem un burvjiem, kas jums sludina un apsola: jums nebūs jākļūst par Bābeles ķēniņa pavalstniekiem, – jo tie ir meli, ko tie jums pareģo, lai jūs aizvestu no jūsu zemes svešumā, tāpēc ka Es jūs tad pametīšu un jūs aiziesit bojā. | Jer. 27:9-10