LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Koncerts Rucavā

Saldus Sv. Jāņa draudzes Liturģiskās dziedāšanas un slavēšanas grupas (Schola) izbraukuma koncerts Rucavas Baptistu draudzes dārza svētkos