LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Cerības festivāls

No 5. – 7. novembrim Rīgā, Arēnā Rīga notiks līdz šim vērienīgākais evaņģēlizācijas pasākums – Cerības festivāls. Tā mērķis ir līdzdalīt pēc iespējas lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju – neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālā statusa, ticības vai politiskās pārliecības – uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību.