LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Pieminot Lāčplēša dienu

Ar spēcīgām zvanu skaņām naksnīgajās debesīs un maziem lukturīšiem ap Dievnamu, piedalījāmies Lāčplēša dienas svinībās un lāpu gājiena noslēgumā Kalpaka laukumā.
Un, pievienojoties kopējai Latvijas valsts jubilejas nedēļas noskaņai Saldus pilsētā, karogs mūsu Dievnama mastā plīvos līdz pat 18. novembrim.