LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Koncerts “My Christmas memories” (“Atmiņas par Ziemassvētkiem”) David Michael Carrillo