LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Koncerts

2014. gada 26. decembrī plkst 17:00, Saldus SV. Jāņa baznīcā, Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu koru Ziemassvētku koncerts. Ieeja bezmaksas.