LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Svētdienas Skolas jaunais mācību gads

Sv. Skolas mācību gada sākums 6. oktobrī pl. 17:30 Lielajā ielā 26 (Gregorskolā) draudzes nama telpās.