Dievs mūs aicina apstāties dzīves steigā

19/03/2020 | Jaunumi

“Lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības.”/1.Tes.4:13/

Mīļie brāļi un māsas Kristū! Šobrīd atrodamies lielu pārmaiņu laikā, kad masu mēdijos dzirdētais un lasītais var ļoti izbiedēt! Taču, kā Kristus sekotājiem mums nevajadzētu nodoties bailēm un skumjām, jo Evaņģēlija labā vēsts par augšāmcelšanos, kura seko nāvei, ir vēstījums kā apustulis Pāvils raksta vēstulē Romiešiem: “Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu!”/Rm.8:28/ Ja vien patiesi mīlam Dievu, tad visas lietas – pilnīgi viss – arī šī krīze, kura nu jau ir ieguvusi globālus apmērus, var nākt par labu, atnests kādu pārsteidzošu dāvanu vai svētību! 

Zīmīgi, ka nu jau gandrīz visu pasauli aptverošā karantīna, mūsu zemi ir sasniegusi tieši gavēņa laikā. Tas ir laiks, kurā Dievs mūs aicina apstāties dzīves steigā – neprātīgajā skrējienā pēc labām lietām, lai atrastu kaut nedaudz vairāk laika vislabākajām. Daudzi cilvēki karantīnas ierobežojumu dēļ ir spiestu palikt mājās, skolas ir slēgtas, organizētie publiskie pasākumi ir aizliegti un visticamāk vēl sekos kādi ierobežojumi. Šajos jaunajos apstākļos daudzi cilvēki jūtas nobijušies un apjukuši. Ir neierasti apstāties, ja visu mūžu ir skriets un skriets! Dievs trešajā bauslī mūs aicina ik nedēļas apstāties, un Viņa klātbūtnē izvērtēt padarīto un nodzīvoto dzīvi, meklējot atbildes uz visbūtiskākajiem jautājumiem. Ebreju kalendārā katrs 49.gads (7×7 gadi) ir jubilejas gads – sabatu sabats – šajā laikā kalpi ieguva brīvību, pārdotā zeme atriezās sākotnējo īpašnieku valdījumā. Tas bija prieka un gaviļu gads, kad daudzi verdzībā nonākušie atgriezās mājās – pie savām ģimenēm un savā zemē. Cik zīmīga paralēle arī ar Latvijā notiekošo – šīs nedēļas laikā ar vairākiem avio un kuģu – repatriācijas reisiem Latvijā atgriezās daudzi mūsu valsts pilsoņi. Bez lielā jubilejas gada ebreju kalendārā katrs septītais ir sabata gads, kurā zemei un tās kopējiem ir jāatpūšas: “Sešus gadus tev būs apsēt savu tīrumu, un sešus gadus tev būs apgriezt savu vīna dārzu un ievākt tā ražu. Bet septītajā gadā lai zeme atpūšas un tur sabatu, kas ir sabats Tam Kungam; tavs tīrums lai paliek neapsēts, un tavs vīna dārzs lai paliek neapgriezts…, lai tas ir zemei lielais sabata gads.”/3.Moz.25:3-5/ Katrā septītajā gadā (ne tikai dienā) ebreju kopienas dzīvē burtiskā nozīmē viss apstājās – lauksaimniecība, ražošana, bizness – pilnīgi viss. Ne jau tikai šai planētai, bet vispirms jau mums cilvēkiem ir nepieciešams sabats – dziedinoša apstāšanās Trīsvienīgā Dieva klātbūtnē. Jēzus saka: “Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ.”/Mk.2:27/ Ļaudīm piemītošā alkatība lielā mērā ir formējusi izpratni par biznesu kā “mašīnu”, kura nekad neapstājas. Ja apzināti neatrodam laiku, lai apstātos, tad tiekam apstādināti. Pirms pāris gadiem steidzoties paveikt labas lietas, novārtā biju atstājis pašas labākās – un likumsakarīgi tiku Dieva smagas slimības apstādināts un pus gadu biju ārpus aktīvas dzīves un kalpošanas. Tas bija grūts un emocionāli smags laiks – mans sabata gads, laiks kurā tik ļoti piedzīvoju Dieva klātbūtni, Viņa pieskārienu un atbalstu īpaši caur savu ģimeni – Tevi mana mīļā Saldus Sv.Jāņa draudze! Pieminētais laiks manā dzīvē bija viens no grūtākajiem, bet vienlaikus viens no svētīgākajiem tāpēc, ka Dieva žēlastība apturēja manu neprātīgo skrējienu! Šobrīd daudzu cilvēku dzīves, darba un ceļošanas iespējas (pat iespējas iepirkties vai pulcēties), ja ne gluži ir apturētas, tad noteikti ir būtiski ierobežotas. Uz notiekošo vajadzētu raudzīties kā uz iespēju apstāties Dieva klātbūtnē un izvērtēt savu dzīvi, apstāties, lai būtu ar Dievu, lai uzdrošinātos Viņu lūgt, ieklausīties Kristus – Labā Gana balsī un svinētu sabata gadu – dziedinoša miera un atpūtas gadu Sv.Gara klātbūtnē. Ja neprotam apstāties, mūs mīlestībā apstādinās, tāds ir Dieva žēlastības likums mūsu pašu labā.

Jaunā situācija, ir uzdevusi jautājumus arī man kā mācītājam: “Kā varu būt noderīgs un turpināt kalpot savai garīgajai ģimenei – draudzei un sabiedrībai, mūs mīļajai Latvijai?” Pēc kopīgām lūgšanām, pārdomām un sarunām draudzes vadībā esam nonākuši pie ļoti konkrētiem soļiem kā turpināt mūsu draudzes kalpošanu šajā pārbaudījumu laikā. 

Šajā ārkārtas situācijā sakarā ar mūsu valdības 2020.gada 14.marta lēmumu nr.103 visi publiskie organizētie pasākumi – tai skaitā dievkalpojumi ir atcelti. Tas praktiski nozīmē, ka arī mūsu draudzē nenotiek dievkalpojumi, svētdienas skolas nodarbības, iesvētību mācības, vīru vakari, Bībeles stundas u.c. organizētas draudzes aktivitātes. Taču lai dotu iespēju tiem, kuri to vēlētos, privātā kārtā saņemt Sv.Vakarēdienu, aizlūgšanas, eļļas svaidīšanu vai pavadītu laiku individuālā lūgšanā mūsu dievnamā, tad katru turpmāko svētdienu Sv.Jāņa draudzes dievnams būs atvērts no pl. 11:00-14:00. Šajā laikā būšu pieejams dievnamā arī personīgām sarunām. Par citām iespējām satikties, lūdzu, Jūs droši zvanīt uz manu telefona numuru, lai mēs varētu vienoties par vietu, laiku un veidu kā varu Jūs atbalstīt iedrošināt un stiprināt. Šajā jaunajā situācijā esmu gatavs būt Jums līdzās arī attālināti – telefonsarunās. Lūdzu, ļaujiet man to zināt, kad varu būt noderīgs!

Lai draudzes locekļiem dotu iespēju kopt savu garīgo dzīvi attālināti, tad sekojot mūsu Baznīcas bīskapu kolēģijas ieteikumam, aicinu Jūs izmanot iespēju dievkalpojumos piedalīties ar TV starpniecību un klausoties “Svētrītu”. Gan dievkalpojumus, gan “Svētrītus” var atrast arī vietnē Replay.lv. Lai saglabātu saikni ar mūsu draudzi ļaudīm, kuri šajā laikā nevarēs apmeklēt dievnamu, esmu nolēmis gavēņa laika pārdomas ievietot mūsu draudzes mājas lapā – saldusbaznica.lv. Mūsu mājaslapā ievietosim arī aktuālo informāciju no Baznīcas vadības. Katras nedēļas pārdomas sagatavosim arī drukātā veidā, lai tie draudzes locekļi, kuri svētdienās atnāks uz dievnamu, varētu tās aiznest tiem ļaudīm, kuri atrodas mājās. 

Draudzes kanceleja strādās ierastajā režīmā, ja vien netiks izdoti kādi valsts noteikti ierobežojumi šīs kalpošanas turpināšanai. Ja ir jautājumi, kurus būtu iespējams risināt attālināti, personīgi sazvanoties ar draudzes priekšnieci Dzintru Laugali, tad mīļi Jūs aicinām to darīt. 

Šobrīd, rūpējoties par draudzes vecajiem un vientuļajiem ļaudīm, apzinām tos cilvēkus, kuriem īpaši šajā laikā būtu nepieciešama pārtikas piegāde uz mājām. Ja Jūsu apkārtnē vai kaimiņos ir šādi ļaudis, sirsnīgi Jūs aicinu mums palīdzēt un informēt draudzes priekšnieci Dzintru par šiem cilvēkiem, lai varam par viņiem kopīgi parūpēties. Sekojot arī mūsu valsts prezidenta aicinājumam, aicinu palīdzēsim īpaši šajā pārbaudījumu laikā saviem līdzcilvēkiem, tas ļaus piedzīvot, ka arī mūsu tautai kā pirmdraudzei ir viena sirds un dvēsele./Ap.d.4:32/

Mūsu Baznīcas bīskapu kolēģija aicina: “Rūpīgi sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim un, pamanot slimības pazīmes – paaugstinātu temperatūru, iesnas, klepu, šķavas un tamlīdzīgi nedodieties uz publiskām vietām, bet vērsties pēc mediķu palīdzības.”

Šis laiks mūs aicina būt piesardzīgiem un neizturēties vieglprātīgi arī pret citu cilvēku – īpaši vecākās paaudzes veselību!

Sekojot Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes aicinājumam, mudinu Jūs būt vienotiem aizlūgšanās, kopīgi katru vakaru 19:00 lūdzot par mūsu zemi, pasauli, visiem miesā un dvēsele neveselajiem, īpaši par to stiprināšanu, kuri savus mīļos ir zaudējuši. 

Visbeidzot, atcerēsimies apustuļa Pāvila aicinājumu nenodoties skumjām kā tādiem, kuriem nav cerības. Paliekot vienotiem aizlūgšanās un sniedzot praktisku palīdzību mūsu līdzcilvēkiem, nesīsim cerību gaismu šajā baiļu un nedrošības tumsas pilnajā laikā!

“Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem, kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar Savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.”

Mīlestībā Tavas draudzes mācītājs – Guntis.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

viens + deviņpadsmit =