Judica

02/04/2020 | Jaunumi

SPREDIĶIS

Saldus Sv.Jāņa draudzē 29.03.2020.

Perikopes: VD Īj.33:23-28 EP Ebr.9:11-15 EV Jņ.8:12

Šīs svētdienas nosaukums ir JUDICA no latīņu valodas tiesā mani.”/Ps.43:1/

Ar šo dienu gavēņa laikā ir sācies jauns posms, ko sauc par ciešanu laiku.

Tajā īpaši pārdomājam to, ka Dievs Kristū mūs atbrīvo no tiesas, pats uzņemdamies uz Sevi visu mūsu grēku smagumu.

Pārdomāsim lasījumu no Ījaba grāmatas 33.nodaļas.

Šobrīd tiek meklētas efektīvas zāles pret koranavīrusu Covid-19. Šajā procesā ir iesaistītas vairākas valstis un daudzi zinātnieki. Mērķis ir atrast efektīvus ārstēšanās līdzekļus pret šo slimību, kura nu jau ir aptvērusi visu pasauli. Iedarbīgas zāles vai vakcīna pret šo vīrusu ir ļoti nozīmīga, taču esošā – nu jau par globālu kļuvusī vīrusa pandēmija daudz intensīvākā veidā parāda tik neērto realitāti – visi esam mirstīgi! Ja ne no šīs slimības, tad kaut kad vēlāk arī mēs mirsim! Šo tik skaudro patiesību gavēņa laikā atklāj pelnu trešdiena, kurā mūsu pieres tiek iezīmētas ar krusta zīmi no pelniem un mācītājs atkārto Dieva jau Ādamam sacītos vārdus: “Tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.”/1.Moz.3:19/ Lasot ziņās par daudziem tūkstošiem no koronavīrusa mirušajiem un vairāk kā pusmiljonu inficētajiem, nevaram nedomāt katrs par savu neaizsargātību pret nāvi, pret kuru cilvēki nekad nespēs izgudrot zāles.

Ījaba grāmatā dzirdējām, ka mums ir vajadzīgs “AIZBILDNIS” vai jaunajā tulkojumā “VIDUTĀJS”, kurš par grēka sērgas pārņemtajiem apžēlotos, un būtu atradis izpirkšanas maksu no nāves./33:23-25/ Kristusir šis STARPNIEKS vai VIDUTĀJS starp mums cilvēkiem un Dievu. Bieži Evaņģēlijā pirms dziedināšanas notikumiem ir sacīts, ka Jēzum “sirds iežēlojās” par cietējiem – grēka un slimību nomocītajiem./Mt.9:36,14:14; Mk.6:34/

Kristus ceļš ir nevis pašizolēšanās, bet gan inkarnācijas – iemiesošanās ceļš. Dievs, kurš ir svēts un pilnīgs, nevis Sevi nošķir no nepilnīgajiem cilvēkiem, bet ienāk šajā pasaulē Jēzū, ar to apliecinādams, ka it visā, kas ar mums notiek, Viņš ir līdzās. Tāpēc Dieva vārds ir Imanuēls – tāds Dievs, kurš ir ar mums./Jes.7:14/ Debesu Tēvs Kristū vēlas sacīt: “Lai kas ar Tevi arī nenotiktu, Es vienmēr Esmu klātesošs – Tev līdzās!” Tieši to arī nozīmē jau Mozum atklātais Dieva vārds: “ES ESMU, kas ES ESMU” – MŪŽĪGI KLĀTESOŠAIS./2.Moz.3:14/ Šajos vārdos rodams neizsakāms iedrošinājums. Dievs saka: “Es esmu Tev līdzās vienmēr!” Ar šiem vārdiem Jēzus atvadījās no mācekļiem Debesbraukšanas dienā, apsolīdams arī mums Savu klātbūtni ik dienas līdz pasaules galam./Mt.28:20/

Šajā laikā tik bieži dzirdam vārdus – “sociālā distancēšanās”. Šobrīd tās ir vienas no galvenajām “zālēm” cīņā pret jau minēto vīrusu. Tāpēc gandrīz trīs miljardi cilvēku uz šīs planētas ir spiesti palikt mājās, lai nesatiktos ar citiem un nepakļautu sevi saslimšanas riskam.

Lasīju par kādu cilvēku karantīnā, kurš izsacīja savas bailes nomirt vienatnē (jo viņa slimības dēļ ir liegta tuvāko cilvēku fiziska klātbūtne). Sakāmvārdam: “Mājās pat sienas palīdz” ir zināma taisnība, lai gan, patiesībā, ne jau sienas, bet gan tuvāko cilvēku klātbūtne dāvā spēku atveseļoties. Kā šajā laikā, ieturot fizisku distanci, varam dāvināt iedrošinājuma pilnu klātbūtni citiem cilvēkiem? Tās vispirms ir aizlūgšanaspar visiem sasirgušajiem un tiem, kuri rūpējas par viņu veselību. Varam pazvanīt viens otram biežāk un painteresēties, kā mūsu līdzcilvēkiem klājas. Varam nosūtīt citiem kādu iedrošinājumu Dieva Vārdā, stiprinošas pārdomas, pasmaidīt garāmgājējam arī no divu metru distances.

Kad pirms pāris gadiem atrados slimnīcā (arī sava veida izolācijā) tieši jūsu zvani un īsziņas mani tik ļoti stiprināja! Lai gan fiziski esam šķirti, tomēr Sv.Gars lūgšanās pulcina mūs kopā. 

Viena no pieejām, meklējot zāles pret kovid-19, ietver asins plazmas izmantošanu no tiem cilvēkiem, kuri šo slimību jau ir izslimojuši, un kuru organisms ir izveidojis antivielas šim vīrusam. 

Dievs Kristū piedāvā līdzekli pret nāvi un grēku. Lasījumā no vēstules Ebrejiem dzirdējām: “Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri…ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar Savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu.”/Ebr.9:11-12/ 

Kā saņemt šo dzīvības dāvanu Jēzū? Ījaba grāmatā lasījām: “Viņš tad nāk ar lūgšanām pie Dieva.”/33:26/ Un tālāk dzirdējām: “Tāds… atzīstas: es biju grēkojis!/27/ Ījabs turpina: Dievs izglāba manu dvēseli no bojā ejas kapā!”/28/ Šajā pārbaudījumu un biedējošo ziņu tumšajā laikā mums tik ļoti ir nepieciešama GAISMAJēzus saka: ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”/Jņ.8:12/ Caur patiesu lūgšanu un sirds “izkratīšanu” Dieva priekšā grēksūdzēmūsos ielīst Dieva piedošanas gaisma, tā, ka varam pievienoties Ījaba vārdiem: “Mana dzīvība priecājas, skatīdama GAISMU./Īj.33:28/

Zinātnieki turpinās meklēt vakcīnu pret vīrusu Covid-19, bet mēs šajā gavēņa laikā esam īpaši aicināt izmeklēt savu sirdsapziņu un nožēlot grēkus, lai tiktu piepildīti ar Dieva mīlestības gaismu. Tieši šo Kristus klātbūtnes gaismu ļaudīm ir tik svarīgi redzēt mūsos! Ja pazīstam Jēzu, ja no sirds sekojam Viņam un meklējam draudzību ar Pestītāju ikdienā, tad kļūstam par gaismu tumšā pasaulē./Mt.5:14/ Saņēmuši Kristū zāles pret grēku un nāvi, mums dziedinošā Jēzus klātbūtnes un Viņa žēlastības gaisma ir jānes ievainotajai pasaulei un sasirgušām dvēselēm! Lai Trīsvienīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Sv.Gars mums uz to palīdz! 

Mīlestībā Tavas draudzes mācītājs Guntis.

Lasījums no Ījaba grāmatas 33.nodaļas /33:23-28/

Un, ja nu tad pār viņu stāv kāds eņģelis kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodotu liecību par cilvēka taisnīgumu,

un ja tas tad par viņu apžēlojas un saka: izglāb viņu, lai tas nenogrimst kapā, jo es esmu atradis izpirkšanas maksu, –

tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās.

Viņš tad nāk ar lūgšanām pie Dieva, un Dievs viņu iepriecina; Dievs ļauj viņam skatīt lielā sirdspriekā Savu vaigu, un Dievs tad atdod cilvēkam viņa taisnību.

Tāds tad jūtas cilvēku starpā uz taisnas takas un atzīstas: es biju grēkojis, aizskāris taisnību, bet tomēr tas nav man pieskaitīts par ļaunu!

Dievs izglāba manu dvēseli no bojā ejas kapā, un mana dzīvība priecājas, skatīdama gaismu! –

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

trīs × divi =